Katarina Talts

ÉsztországVissza a karikaturákhoz

Az emberiség az életminőségének javításáért és kényelméért a teremtett világ kincseit, azaz minden eszközét, forrását feláldozza, feldolgozza céljai megvalósításának érdekében. Teszi ezt gyakran túlzó mértékben, irracionális módszerekkel és eljárásokkal. Ennek egyik megnyilvánulása a folyamatokhoz szükségszerűen tartozó, sokszor azonban a racionális méreteket meghaladó mértékű hulladéktermelés. Ma Magyarországon lakosság és a gazdaság összesen egy év alatt kb. 3 Gellérthegy tömegű, azaz 80 millió tonna hulladékot állít elő, ami egy főre lebontva napi 0,66 kg hulladékot jelent. A hulladék kategóriájába sorolt termékek nagy részének a funkcionális szerepe órákban mérhető, míg hulladékként a lebomlási ideje több száz év. A jövő nagy kérdése a hulladék mennyisége, tárolása, feldolgozása. A sematikus grafika határozottan felhívja a figyelmet a hulladék termelésének redukálására. Nyomatékosítja, vizuálisan jól szemlélteti, hogy a hulladék tárolása, kezelése a legnagyobb hatékonysággal akkor valósulhat meg, ha az elállt hulladék a legkisebb térfogatot igényli. A jól megválasztott egyszerű színvilág, a hangsúlyos piktogramokkal és felszólításokkal figyelmezteti a Föld lakóját a környezetének védelmére, megóvására oly módon is, hogy a hulladéktermelésben és gazdálkodásban az önmérséklete érvényesüljön.

Dr. Cseh Sándor
főiskolai tanár
SZE-AK