Sava Babic

SzerbiaVissza a karikaturákhoz

Nagyon gondolatébresztő ez a kép. Hiszen az ember ellentmondásos viselkedésére mutat rá a karikatúrát készítő művész. A vizuális ábrázolás jó lehetőséget ad az ember egyik gyarlóságára való figyelmeztetésben. Esetünkben a szemetet, ha nem látjuk, akkor nincs. Ugyanakkor az ember jobbító szándéka is tetten érhető a képen, hiszen a szennyezett környezet ellenére az új élet (élőlény) teremtése, ültetése a remény érzetét hordozza és a mindig lehetséges újrakezdés, még egy lehetőség, gondolatát fogalmazza meg. „A természet utat tör magának” elv értelmében az élővilág frappáns választ ad a jelentkező környezetterhelésre. A bioszféra megszabadul a károkozótól. Itt a hulladék már magát a szennyezőt szimbolizálja. A művész alkotása erős és egyértelmű figyelmeztetés mindannyiunk számára, hogy a környezet megtartása csak a problémák megoldásával lehetséges és nem a felszín alá temetésével.

Hoczek László
igazgató
Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola és Kollégium